Jaguar Land Rover

HEIMUR JAGUAR LAND ROVER

Þjónusta

Sérþjálfaðir tæknimenn eru til staðar á viðurkenndu verkstæði Jaguar Land Rover. Tæknimennirnir hafa aðgang að neti upplýsinga ásamt tölvugögnum sem hjálpa þeim að komast að kjarna málsins eins fljótt og auðið er.

Ábyrgð

Öll verk sem framkvæmd eru af viðurkenndum þjónustuaðila eru í ábyrgð eins og ábyrgð bílsins segir til um enda er viðgerð framkvæmd innan ábyrgðartímans. Varahlutir eru í ábyrgð samkvæmt ábyrgð sem sérstaklega gildir um original varahluti.

Notkun original vara- og aukahluta

Original vara- og aukahlutir eru framleiddir á sama hátt og eftir sömu gæðastöðlum og hlutir sem notaðir eru til framleiðslu á bílunum. Þeim fylgir ábyrgð frá framleiðanda.

Skráð þjónustusaga

Regluleg þjónusta hjá viðurkenndum þjónustuaðila er skjalfest í þjónustubók bílsins og einnig í tölvukerfi þjónustuaðila. Traust þjónustusaga tryggir hærra endursöluverð. ATHUGIÐ: Bílar sem eru afhentir eftir eftir 17. mars 2014 eru með rafræna þjónustbók (sjá undir rafræn þjónustbók)

Rafrænn varahluta bæklingur

Viðurkenndir þjónustuaðilar Land Rover hafa aðgang að rafrænum varahlutabæklingum sem uppfærðir eru daglega. Með rafrænum varahlutatengslum og þar að auki bílnúmeratengingu sem tengir kerfið við bílinn þinn minnka líkur á röngum varahlutapöntunum.

Varahlutalager

Þegar varahlutapantanir eru gerðar leitar kerfið eftir næsta mögulegum varahlutalager sem kann að hafa á lager það sem beðið var um. Þetta tryggir traustara aðgengi og styttri biðtíma.

Bilanagreiningarkerfi

Land Rover bílar eru tæknilega fullkomnir og það kallar á tæknilegar úrlausnir sem eru til staðar hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Í Land Rover bílum eru móðurtölvur sem tengjast við bilanaleitartölvur og gera þannig sérþjálfuðum tæknimönnum kleift að leita að bilunum á skjótan hátt. Bilanaleitartölvan kemur síðan með tillögu um mögulega bilun og segir það að auki til um hvaða verkfæri skal nota til verksins. Ef flókið reynist að finna bilunina geta tæknimenn tengt bílinn við bilanaleit Land Rover höfuðstöðvanna sem hjálpar til við verkið.

Verkferlar og verkfæri eins og hjá framleiðanda

Verkferlar og verkfæri eru eins og hjá framleiðanda Með stuðningi frá framleiðanda er tryggt að notuð eru réttu verkfærin og réttu aðferðirnar við hvert verk. Traustir og þaulæfðir ferlar hjálpa viðgerðamönnum að ná árangri og ljúka við hvert verk þannig að sómi sé af.

Sérhæfðir tæknimenn

Land Rover veit að undirstaða góðrar og ábyggilegrar þjónustu er góð þekking og tæknileg kunnátta þegar kemur að viðgerðaþjónustu. Aðeins sérþjálfaðir viðgerðamenn sem hlotið hafa á þjálfun sem völ er á frá Land Rover eru færir um að veita slíka þjónustu. Beintengdur tölvuaðgangur þeirra að tækniúrlausnum Land Rover er síðan sá bakhjarl sem þeir hafa til að leysa af hendi flóknustu verkin.

Aðstaða viðskiptavina

Þegar þú kemur með Land Rover í viðgerð áttu kost á ýmsum lausnum sem gera þér lífið léttara við að missa bílinn í þjónustu. Skutluþjónustan okkar sér um að skutla þér til og frá vinnu eða heimili eða þú getur leigt bíl fyrir vægt gjald meðan á viðgerð stendur.